Fællesarbejde

 

 

 

 

Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde efter behov.

Vedligeholdelse af fællesarealer udføres normalt af eksternt firma efter aftale med bestyrelsen.

Snerydning varetages af eksternt firma efter aftale med bestyrelsen.

‏‏‎ ‎

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. For nærmere beskrivelse af bestemmelser vedr. indkaldelse, dagsorden, fremsættelse af forslag, stemmeafgivelse osv. fremgår af foreningen vedtægter.

I vedtægterne er bestemmelser vedr. ekstraordinær generalforsamling ligeledes beskrevet.

‏‏‎ ‎

Husdyr

Ifølge Bøgehavens vedtægter og husorden er det tilladt at holde husdyr, dog med følgende begrænsninger:

  • Det er tilladt at holde et udendørs “kæledyr” pr. husstand.
  • Kæledyret må ikke være til gene for de øvrige beboere.
  • Beboere har pligt til at underrette bestyrelsen om planlagt anskaffelse af kæledyr.

Bestyrelsen har pligt til at behandle klager vedr. husdyr. Bestyrelsen skal endvidere tilsikre, at de beboere der anskaffer husdyr, træffer fornødne foranstaltninger til at ovenstående efterleves.

‏‏‎ ‎

Høns

Ifølge Bøgehavens husorden kan andelshavere, der ønsker at deltage i Bøgehavens hønsehold, rette henvendelse til bestyrelsen. Pasning af høns skal foregå efter de vedhæftede de i husordene beskrevne retningslinjer for pasning af høns i Bøgehaven.

‏‏‎ ‎

Regler for brug af fællesfaciliteter

Bøgehaven råder over forskellige fællesfaciliteter bl.a. partytelt og hækklipper. Fællesfaciliteterne er placeret i det aflåste redskabsskur på fællesarealet. For lån af fællesfaciliteter kontakt bestyrelsen på boegehaven5210@gmail.com.

Det forventes at lånte genstande afleveres i samme stand, som de blev modtaget i.

‏‏‎ ‎