Bestyrelsen

 

Kontakt Bøgehaven – Andelsboligforeningen af 1988 – på formand.boegehaven5210@gmail.com

Formand: Lene Kampmann Hald, 7H
Mail: formand.boegehaven5210@gmail.com

Kasserer: Jette Jensen, 9C
Mail: kasserer.boegehaven5210@gmail.com

Sekretær: John Boldreel Larsen, 7E
Mail: sekretaer.boegehaven5210@gmail.com

Bestyrelse: Sofie Brønnum, 7G
Mail: bestyrelse1.boegehaven5210@gmail.com

Bestyrelsen udsender efter behov orienteringen Nyt fra Bøgehaven

Postadresse

 

AB Bøgehaven
c/o Pederstrupvej 7H
5210 Odense NV

Webmaster

Kontakt Webmaster John Boldreel Larsen, 7E på webmaster@boegehaven5210.dk